top of page

TUGIISIKU TEENUS

Igapäevaelu toetamise teenus


  • Aitame kujundada igapäevaelu toimetulekuoskusi ja tööoskusi, nõustame lähedasi ja koos elavaid inimesi. Teenuse eesmärgiks on inimese emotsionaalse ja sotsiaalse toimetuleku toetamise abil tagada parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng.


Töötamise toetamise teenus

  • Juhendame ja nõustame inimest tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti.


Toetatud elamise teenus


  • Juhendame inimest, kuidas korraldada oma majapidamist ja igapäevaelu, eesmärgiga parandada inimese sotsiaalset toimetulekut ja kaasata teda ühiskonnaellu. Teenuse eesmärk on tagada inimese võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Kirjuta e-mailile: mtupesapuu@gmail.com

Helista tel. +372 44 606 77

bottom of page