Calculator

Võlanõustaja laiendatud baaskoolitus

Grupi suurus: minimaalselt 8 inimest, maksimaalselt 20 inimest.
Toimumiskoht:  Pärnu.
Kursuse maht: 220 akadeemilist tundi (sellest auditoorne töö 160 tundi – iseseisev töö ja juhtumianalüüsi koostamine 60 tundi).

Koolituse eesmärk: valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt sotsiaalkaitseministri määruses toodud nõuetele. Koolituse läbija omandab kvaliteetse teenuse osutamiseks vajalikud alusteadmised ning praktilised oskused.

Koolituse sihtrühm: Kõrgharidusega spetsialistid, kes soovivad hakata pakkuma klientidele võlanõustamist.

Kursuse maksumus:  2000,00 EUR-i. Tasuda on võimalik kahes osas. Tasu teine osa peab olema laekunud enne viimast koolituspäeva.
Koolitajad: 

Evelyn Eichhorst - psühholoogia magister, kogemutsega võlanõustaja

Teele Talk-Kõdar - õigusteaduste magister, kogemustega võlanõustaja ja jurist

Registreerimine ja info telefonil: +372 44 606 77

või e-posti aadressil:  volanoustamisebaaskoolitus@gmail.com