top of page
Calculator

Võlanõustaja baaskoolitus
algamas 28.10.2023

ALANUD ON REGISTREERUMINE  28.10.2023 ALGAVALE KOOLITUSELE! 

Grupi suurus: minimaalselt 5 inimest, maksimaalselt 18 inimest.
Toimumiskoht: Koolitus toimub täies ulatuses virtuaalselt Zoomi keskkonnas (reede 9.00 – 20.00 ja laupäev 9.00 – 20.00). Loengute vahelisel ajal tuleb osalejatel läbi töötada ettevalmistatud videomaterjalid.
Kursuse maht: Virtuaalne kontaktõpe: 176 ak/h, ettekanded, praktiliste näidete läbitöötamine, grupiarutelud, kirjalikud grupitööd, koolitaja poolt ettevalmistatud videomaterjali ja tekstide läbitöötamine. Praktika: 50 ak/h kliendijuhtumi läbitöötamine ning lahendamine.

Koolituse eesmärk: valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt sotsiaalkaitseministri määruses toodud nõuetele. Koolituse läbija omandab kvaliteetse teenuse osutamiseks vajalikud alusteadmised ning praktilised oskused.

Koolituse sihtrühm: Kõrgharidusega spetsialistid, kes soovivad hakata pakkuma klientidele võlanõustamist.

Kursuse maksumus:  2000,00 EUR-i. Tasuda on võimalik kahes osas. Tasu teine osa peab olema laekunud enne viimast koolituspäeva.
Koolitajad: 

Evelyn Eichhorst – psühholoogia magister, võlanõustaja

Anna-Liisa Arukask – sotsiaaltöö magister, võlanõustaja

Jana Jõesalu – õigusteaduste bakalaureus, kohtutäituri abi

Registreerimine ja info telefonil: +372 44 606 77

või e-posti aadressil:  volanoustamisebaaskoolitus@gmail.com

Koolitust korraldab MTÜ TK ja Partnerid.

Tutvu koolitusega lähemalt siin: 

Õppekava

Õppekorralduse alused

 

Kvaliteedi tagamise alused

bottom of page